امروز : شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۳:۱۶
مقام:
مسئول فناوری اطلاعات: قنبری
آدرس:
اردبیل - شهرک کارشناسان -میدان شفا ساختمان جهاددانشگاهی واحد اردبیل 04533749503-6
حوزه ریاست: داخلی 101
روابط عمومی: داخلی 104
دبیرخانه: داخلی 103
معاونت پژوهشی: داخلی 106 و 107
معاونت آموزشی: داخلی 118
دانشگاه علمی - کاربردی: داخلی 120
معاونت پشتیبانی: داخلی 108
شماره مستقیم دانشگاه علمی - کاربردی: 33749511
شماره مستقیم معاونت فرهنگی: 33510500
شماره مستقیم مرکز درمان ناباروری قفقاز: 6-33261225
مرکز رشد گیاهان دارویی و انتشارات: 33751470
مرکز آموزش شماره 2 کارکنان دولت: 33749510
مرکز آموزش کوتاه مدت شماره 1: 33253311
مرکز آموزش کوتاه مدت شهرک سبلان شماره 3: 33518430
مرکز آموزش کوتاه مدت ساختمان مرکزی: 33749500
مرکز آموزش شهرستان گرمی: 32639794

نمابر:
شماره فکس دبیرخانه: 045-33749508

یادداشت ها

نمایش ویدئو

از عشق به پیامبر

1

1

3

4

5

rahbar

president

ardebil

uma

rahbar

president

ardebil

uma