امروز : شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۲:۱۸

معرفي مركز

  مركز افكارسنجي دانشجويان ايران، واحد استان اردبيل با اجراي حدود 80 طرح افكار سنجي از سال 80 تاكنون (از بدو راه‌اندازي جهاد دانشگاهي در استان) از جمله نظرسنجي انتخابات رياست جمهوري در دوره‌هاي مختلف، و ... همواره به ايفاي نقش مهم و كليدي خود د
معرفي مركز
چهارشنبه | ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ - ۰۹:۵۲ |
کد خبر : ۶۸ |
معاونت فرهنگی

 

مركز افكارسنجي دانشجويان ايران، واحد استان اردبيل با اجراي حدود 80 طرح افكار سنجي از سال 80 تاكنون (از بدو راه‌اندازي جهاد دانشگاهي در استان) از جمله نظرسنجي انتخابات رياست جمهوري در دوره‌هاي مختلف، و ... همواره به ايفاي نقش مهم و كليدي خود در اين استان پرداخته است.

یادداشت ها

نمایش ویدئو

از عشق به پیامبر

1

1

3

4

5

rahbar

president

ardebil

uma

rahbar

president

ardebil

uma