امروز : شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۲:۰۴

اداره فعاليت هاي فوق برنامه فرهنگي

اداره فعاليت هاي فوق برنامه فرهنگي واحد اردبيل شامل 4 بخش كلي زير است كه در چارچوب آنها به انجام وظايف فرهنگي خود مي پردازد. در ادامه و به اجمال فعاليت هاي هر كدام از اين بخش ها آمده است.   سازمان دانشجويان ايران شعبه اردبيل برگزاري برنامه‌هايي
اداره فعاليت هاي فوق برنامه فرهنگي
چهارشنبه | ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ - ۰۹:۲۶ |
کد خبر : ۶۶ |
معاونت فرهنگی

اداره فعاليت هاي فوق برنامه فرهنگي واحد اردبيل شامل 4 بخش كلي زير است كه در چارچوب آنها به انجام وظايف فرهنگي خود مي پردازد. در ادامه و به اجمال فعاليت هاي هر كدام از اين بخش ها آمده است.

 

سازمان دانشجويان ايران شعبه اردبيل

برگزاري برنامه‌هايي از جمله شش ديدار با مفاخر استان

برگزاري سه عنوان اردوي ‌جهادي در روستاهاي محروم سرعين

برگزاري مسابقه‌‌هاي فرهنگي ‌با عناوين مختلف در بين دانشجويان استان

 

مركز گردشگر علمي - فرهنگي دانشجويان شعبه اردبيل

برگزاري بيش از 20 اردو در قالب 7 دوره اردوي‌هاي ايران مرز پرگهر

برگزاري جشنواره فيلم و عكس دانشجويي استان اردبيل

و ...  

 

خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) شعبه اردبيل

توليد اخبار استاني به تعداد 15 خبر در روز و انعكاس آن در خبرگزاري

 

نمايندگي انتشارات جهادانشگاهي

برگزاري بيش 20 نمايشگاه كتاب در محيط ‌هاي دانشجويي

معرفي دانشجويان استان به  14 دوره جشنواره پايان نامه سال دانشجويي

انتشار 7 عنوان كتاب دانشگاهي

حمايت از مولفين دانشگاهي استان

و ...

یادداشت ها

نمایش ویدئو

از عشق به پیامبر

1

1

3

4

5

rahbar

president

ardebil

uma

rahbar

president

ardebil

uma