امروز : شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۲:۰۸

معرفی معاونت پژوهشی واحد

عنوان هاي برتر كسب شده مدير برتر پژوهشي دستگاه هاي اجرايي استان در سال 1391 پژوهشگر برتر دستگاه هاي اجرايي استان در سال 1388
معرفی معاونت پژوهشی واحد
شنبه | ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ - ۱۲:۱۴ |
کد خبر : ۱۱ |
مطالب معاونت پژوهشی

 بر اساس اساسنامه جهاددانشگاهي وظايف حوزه پژوهشي به اختصار عبارتند از:

 * انجام پژوهش‌هاي علمي و فني

 * ارائه خدمات علمي- فني

 * بهره‌برداري از نتايج طرح‌هاي تحقيقاتي

 * انتشار مقالات پژوهشي و علمي

 

طرح‌هاي پژوهشي جهاددانشگاهي در دو بخش كارفرمايي و داخلي انجام مي‌گيرد. نتايج اين فعاليت‌هاي پژوهشي، نه تنها بصورت مقالات علمي در مجامع و نشريات علمي-پژوهشي منتشر مي گردد، بلكه بصورت خدمات علمي و فني، مشاوره تخصصي، طراحي، نمونه‌سازي، تدوين دانش فني و ... است كه به كارفرماهاي ذي‌ربط ارائه مي شود. تعـداد كـل طـرح‌هايي كه در مدت 10 سـال اخير فعاليت اين حوزه در اردبيل به پايان رسيده 50 عنوان مي‌باشد.

 در حال حاضر منابع انساني معاونت پژوهشي جهاددانشگاهي واحد استان اردبيل 28 نفر است. از اين تعداد، 4 نفر داراي مدرک تخصصي پزشكي، تعداد 1 نفر داراي مدرک پزشك عمومي، 7 نفر داراي  مدرک كارشناسي ارشد، 10 نفر داراي  مدرک كارشناسي ، 3 نفر داراي  مدرک كارداني و 3 نفر داراي  مدرک ديپلم مي باشند.

 

 

 

یادداشت ها

نمایش ویدئو

از عشق به پیامبر

1

1

3

4

5

rahbar

president

ardebil

uma

rahbar

president

ardebil

uma